Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

AKCE: druhý ročník Olmütz 1813

Datum vydání

Pozvánka na druhý ročník Olmütz 1813, které se koná v sobotu 6. září ve 14.00 v barokní prachárně na Korunní pevnůstce.

Druhý ročník celodenního vojensko-historického festivalu, který pořádáme ve spolupráci s Císařskou Slavkovskou Gardou začíná v 10.00 otevřením brány pevnůstky. Loni vzbudil velký ohlas u veřejnosti. Návštěvníci se zblízka seznámí se životem vojáků na válečném tažení, zhlédnou ukázky výcviku pěchoty, dělostřelectva i jezdectva, budou svědky rekonstrukce bitvy u
Montereau, ve které se proti sobě postaví přes 300 vojáků. Den zakončí melodie starých mistrů, řízné tóny skotské dudácké kapely a velkolepý ohňostroj. Podrobný program je na  letáku.

Olmutz2014_plakat_A3_re