Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

Nemilanská zemní pevnůstka IX

Tato provizorní pevnůstka měla stejný osud jako některé další umístěné na orné půdě – byla srovnána se zemí a plocha je opět z části využívaná jako pole. Žel na části vyrostlo logistické centrum.

Nemilanská zemní pevnůstka IX

Z historie…

Nemilanská provizorní pevnůstka IX byla budována během listopadu a prosince 1850 v rámci rozsáhlých příprav olomoucké pevnosti na obranu před pruským útokem. Jednalo se o jednoduchou zemní baterii, kterou tvořil zemní val s předsunutým příkopem, jehož vnější strana byla po celém obvodu obehnána palisádou. Na valu pevnůstky bylo osazeno šest děl a uvnitř objektu se nacházely provizorní baráky pro ubytování vojáků, příruční muniční sklady a prachárny. Není bez zajímavosti, že na počátku 50. let 19. století uvažovali pevnostní inženýři o přestavbě této baterie na fort se středně velkou věží. Finanční situace a neustálé přehodnocování původního projektu táborové pevnosti však způsobily, že se tento záměr nerealizoval. Nemilanská pevnůstka, uvnitř které byl na podzim 1854 vybudován nový dřevěný srub pro ubytování vojáků, si udržela svou původní podobu více než 15 let.

Nemilanská zemní pevnůstka IX

Hlavním úkolem tohoto objektu, který se nacházel v bezprostřední blízkosti silnice vedoucí z Olomouce do Kroměříže, bylo podporovat v obraně sousední pevnůstky a postřelovat nejen okolní rovinatý terén, ale i důležité přechody přes řeku Moravu v blízkosti obcí Kožušany a Tážaly. Pevnůstka IX byla vzdálena od zemní pevnůstky VIII 1140 metrů, od fortu XI ve Slavoníně 1900 metrů, od provizorní pevnůstky X dva kilometry a od fortu na Tabulovém vrchu 3,5 km.

Stejně jako u ostatních zemních objektů olomoucké táborové pevnosti, došlo i u „IX“ v roce 1866 k její zásadní přestavbě. Podle obecně uznávaných instrukcí generála Heinricha von Scholl byla nemilanská pevnůstka celkově zesílena. Objekt byl ve svém týlu opatřen novým dřevěným srubem pro více než 100 mužů, několika krytými skladišti munice a příručními prachárnami, samostatnou kuchyní, latrínou a studnou. Na valu pevnůstky, která byla obehnána palisádou, pak bylo osazeno 14 děl do otevřených dělostřeleckých postavení. Ve válečném roce 1866 zde sloužilo celkem 240 mužů. Celkové náklady na výstavbu a přestavbu této pevnůstky byly vyčísleny na 67 000 zl.

Nemilanská zemní pevnůstka IX

Již v první polovině 70. let 19. století byla pevnůstka v havarijním stavu. Dřevozemní konstrukce většiny objektů na pevnůstce se bortily a musely být postupně demolovány. Po zrušení pevnostního statutu Olomouce byly nepotřebné zemní pevnůstky nabídnuty k prodeji i s okolními pozemky. Nemilanskou pevnůstku IX získal v roce 1894 ve veřejné dražbě stavební podnikatel Moritz Fischer za 2 550 zl. Objekt byl poté srovnán s okolním terénem.