Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

Salzerova reduta

Salzerova reduta patří svým vznikem do barokní bastionové pevnosti, hrdé to pevnosti Marie Terezie. Jejím hlavním úkolem bylo chránit jedno ze stavidel na řece Moravě, kterým se ovládalo zatopení předpolí pevnosti od severu až po jih. Svoji roli sehrála i v době fortové pevnosti. V současné době je objek v soukromých rukou. Prohlíku pro větší skupinu lidí je možné s delším předstihem dohodnout.

Salzerova reduta

Salzerova reduta

Salzerova reduta

Salzerova reduta

Salzerova reduta

Salzerova reduta

Salzerova reduta