Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

Fort XIII. Nová Ulice

Fort č. XIII na Nové Ulici patří do předsunutého věnce samostatných fortů Císařsko královské fortové pevnosti Olomouc, budovaný podle projektu Julia von Wurmba. Byl postaven v letech 1850 až 1854 na půdorysu pětiúhelníku. V jeho středu se nachází reduta podkovitého tvaru. Na ni navazuje týlová kaponiéra a týlová hradební zeď, která přechází směrem k předpolí v hlavní val. Hlavní val je od předpolí oddělen příkopem. V kontraeskarpě podél čelního a z části bočního příkopu se nachází střelecká galerie a byly zde původně vybudovány 2 dvojité kaponiéry, které sloužily k obraně příkopu, byly ale v první polovině 20. století odstraněny.

Dne 2. května 1945 bylo u objektu popraveno 17 českých vlastenců, kteří se pokusili v obci Kožušany o povstání.

Fort prochází náročnou a zdlouhavou rekonstrukcí, částečně zde již funguje expozice historických vozidel z výzbroje ČSLA. Objekt je zpřístupněn veřejnosti po předchozí domluvě s oprávněnou osobou.

Domovská stránka fortu: