Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

Fort XVII. Křelov

Fort XVII. Křelov je polygonální permanentní fort vystavěný v letech 1851 až 1854. Patří do první čtveřice pevnůstek, které vznikaly postupně od roku 1850 západně a jihozápadně od pevnosti Olomouc.

Hlavním obranným těžištěm tohoto objektu je mohutný zemní val, na němž byla mezi zemními másypy rozmístěna těžká dělostřelecká výzbroj. Jeho vnější zpevněná strana tvořila současně eskarpu příkopu, vnitřek je naopak opatřen kasematami pro ukrytí obránců a bezpečné uložení zásob. Za hlavním bojovým postavením se v centru fortu nachází tzv. středový podkovovitý reduit, uzavřený malým nádvořím a plochou zadní stěnou, z níž vystupuje šíjová kaponiéra na obranu příkopu před týlovou stranou fortu. Reduit sloužil jako ubytovací zařízení a v příopadě obležení nepřítelem byl posledním místem odporu.

Dnes vám fort XVII. může poskytnout služby zájezdního hostince Citadela či Muzea olomouckého opevnění.

Domovská stránka fortu: