Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

Korunní pevnůstka Olomouc

Korunní pevnůstka je významným objektem někdejší bastionové pevnosti, jehož chátrání se podařilo na poslední chvíli zastavit. O rekonstrukci památkově chráněného areálu se stará jeho momentální vlastník – občanské sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti. Areál tereziánské Korunní pevnůstky má ambice stát se oddechovým místem pro Olomoučany a atraktivním turistickým centrem.

Korunní pevnůstka vznikla v místě bývalé vesničky Závodí. Jedná se o velmi dochovalou, ucelenou část bývalé bastionové pevnosti. V roce 1754 bylo budování zahájeno terénními úpravami. V letech 1755-56 bylo dokončeno armování. Pevnůstka sestává z jednoho pětibokého bastionu a dvou půlbastionů. Kurtina mezi bastionem 25 a 24 je prolomena vstupní branou.

V areálu Korunní pevnůstky je umístěna barokní prachárna, torzo empírové strážnice a v polovině 19. století byl její vnitřní prostor doplněn o 2 rozlehlé budovy dělostřeleckých laboratoří.

Domovská stránka fortu: