Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

S OLOMOUCKÝMI KOLAŘI PO PEVNŮSTKÁCH Císařsko-královské Olomoucké pevnosti

Datum vydání

20140513-olkolari-1vyjizdka 20140513-olkolari-1vyjizdka2Sdružení Olomoučtí kolaři vás 17. května 2014 zve na 1. projížďku po zajímavých místech vojenské historie
města.

17.května – aktuálně! o 14 dní později!
Sdružení Olomoučtí kolaři vás na avizovanou „1. projížďku“ zve o 14 dní později – akce nepadá, jen se nyní odsouvá. Detaily: info@olkolari.cz

 

Peloton povede Jiří Zapletal. Trasy vedou po běžných komunikacích s normálním
provozem, je třeba dbát zvláštní opatrnosti při jízdě ve skupině. Délka trasy je cca 22 km.
Doporučujeme použít trekingová kola.
Účastníci jedou na vlastní nebezpečí a odpovídají za technický stav a výbavu svého kola!
Akce je zdarma.

Začátek akce je v 10:00 v Korunní pevnůstce.
Konec akce je cca v 16:00 v areálu letiště Olomouc.
Nutná registrace z důvodu omezeného počtu účastníků (max. 30 lidí)!
Minimální věk samostatného účastníka je 15 let.
V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo upravit trasu projížďky.

Kontaktní e-mail: info@olkolari.cz
Rezervace na tel.: 585 319 472

20140513-olkolari-1vyjizdka