Císařsko-královská olomoucká pevnost
Největší fortifikační systém ve střední Evropě

Jednodenní zájezd po CKOP